ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Λάδια για βιομηχανίες μετάλλων

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο Gearchem, διαθέτει λιπαντικά για την βιομηχανία μετάλλου. Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

Λάδια βαφείου
Σαπωνέλαια
Άλατα βαφείου
Καθαριστικά
Αντιδιαβρωτικά λάδια
Πρόσθετα (αντιαφριστικά, μικροβιοκτόνα κτλ)

Aντικαθαλατωτικά – Αντιδιαβρωτικά Πρόσθετα Δικτύων

Οι επικαθήσεις σκληρών αλάτων στις μεταλλικές επιφάνειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις σωληνώσεις των δικτύων και στην απόδοση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Για τη σταθεροποίηση της σκληρότητας και την αποφυγή διαβρώσεων, η Redox Hellas προμηθεύει τη σειρά χημικών προσθέτων Alifos του Οίκου NCR Ιταλία ανάλογα με το είδος της μεταλλικής επιφάνειας του εκάστοτε δικτύου και τη χρήση του νερού.
Τα Alifos μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νερό με υψηλή σκληρότητα, σε έντονα διαβρωτικό νερό (π.χ νερό από ώσμωση), για βιομηχανική, ακόμα και για πόσιμη [...]

Χημικά για απόσμηση

Η ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών οδηγούν στην ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σε αποχετευτικά δίκτυα κτηρίων.
Η Redox Hellas έχει μια ευρεία γκάμα αποσμητικών με την εμπορική ονομασία Biotrol και Microdor, για την αντιμετώπιση του συνόλου των οσμών από όπου και αν προέρχονται δρώντας είτε επικαλυπτικά είτε αντιδρώντας απευθείας με τις ενώσεις που δημιουργούν τη δυσάρεστη οσμή.
Τα αποσμητικά μπορούν να εξουδετερώσουν οσμές από βιολογικούς καθαρισμούς, αποχετευτικά δίκτυα κτηρίων, λιποσυλλέκτες, σιφώνια, σηπτικούς βόθρους κτλ.
Η βάση των προϊόντων μπορεί να [...]

Χημικά για λιποδιάσπαση

Η Redox Hellas διαθέτει ένζυμα για την διάσπαση των λιπών τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στα αποχετευτικά δίκτυα των κουζινών εστιατορίων, σε λιποσυλλέκτες και στην προκατεργασία των μονάδων βιολογικών καθαρισμών.

Χημικά για Αντίστροφες Ωσμώσεις

Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού, η RedoxHellas προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ολοκληρωμένα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης διαφόρων δυναμικοτήτων για θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου νερού καταναλώνοντας την ελάχιστη ενέργεια.
Τα συγκροτήματα μπορούν να συναρμολογηθούν στο έργο ή να αποσταλούν προσυναρμολογημένα μέσα σε containers.
Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξειδικευμένες εφαρμογές στη βιομηχανία ή ως πόσιμο σε οικισμούς και ξενοδοχεία.
Το εξειδικευμένο προσωπικό της RedoxHellas θα συλλέξει τα τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον σωστό σχεδιασμό [...]

Χημικά για Λέβητες και Ατμογεννήτριες

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR, διαθέτει υψηλής ποιότητας χημικά πρόσθετα για την προστασία των Λεβήτων και των Aτμογεννητριών βιομηχανικών μονάδων.
Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

Αντικαθαλατωτικά
Αντιδιαβρωτικά
Δεσμευτικά οξυγόνου
Διασπαρτικά
Αντιαφριστικά
Ρυθμιστές pH
Χημικά πρόσθετα για χημικούς καθαρισμούς με αναστολείς διάβρωσης

Χημικά για Πύργους ψύξης

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR στην περιοχή των Βαλκανίων, διαθέτει εξειδικευμένα χημικά πρόσθετα για την προστασία των δικτύων ψύξης βιομηχανικών μονάδων. Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

Αντικαθαλατωτικά
Αντιδιαβρωτικά
Μικροβιοκτόνα
Διασπαρτικά
Σταθεροποιημένα οξέα για τον χημικό καθαρισμό των Πύργων Ψύξης

Χημικά για απολύμανση και συντήρηση δικτύων νερού

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR στην περιοχή των Βαλκανίων, διαθέτει εξειδικευμένα χημικά πρόσθετα για την προστασία των κλειστών δικτύων ψύξης και θέρμανσης. Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

Αντικαθαλατωτικά
Αντιδιαβρωτικά
Σταθεροποιημένα οξέα για τον χημικό καθαρισμό των κλειστών δικτύων

Χημικά για την καταπολέμηση της Νόσου των Λεγεωνάριων (Σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου)

H καταπολέμηση του βακτηρίου της Legionella είναι υψίστης σημασίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις όπως σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, στην ναυτιλία καθώς και στους Πύργους Ψύξης βιομηχανίας.
Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Γερμανικό οίκο Cealin διαθέτει στην Ελληνική αγορά σταθεροποιημένο υγρό διοξείδιο του χλωρίου το οποίο δεν χρειάζεται να παραχθεί online από generator και δοσολογείται απ’ ευθείας στο δίκτυο που χρήζει προστασίας.
Επιπροσθέτως η Redox Hellas διαθέτει:

Γεννήτριες διοξειδίου του χλωρίου
Μη οξειδωτικά μικροβιοκτόνα για τους Πύργους Ψύξης

Το διοξείδιο του χλωρίου μπορεί [...]

Χημικά για έναρξη και συντήρηση βιολογικών καθαρισμών

Για την εκκίνηση και την συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών η Redox Hellas διαθέτει τα εξής προιόντα:

Ένζυμα
Μικροοργανισμούς
Τροφές για τους μικροοργανισμούς
Κροκιδωτικά/ πολυηλεκτρολύτες
Αποσμητικά