ΠΡΟΪΟΝΤΑ - AΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Προϊόν Description

Οι επικαθήσεις σκληρών αλάτων στις μεταλλικές επιφάνειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις σωληνώσεις των δικτύων και στην απόδοση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Για τη σταθεροποίηση της σκληρότητας και την αποφυγή διαβρώσεων, η Redox Hellas προμηθεύει τη σειρά χημικών προσθέτων Alifos του Οίκου NCR Ιταλία ανάλογα με το είδος της μεταλλικής επιφάνειας του εκάστοτε δικτύου και τη χρήση του νερού.

Τα Alifos μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νερό με υψηλή σκληρότητα, σε έντονα διαβρωτικό νερό (π.χ νερό από ώσμωση), για βιομηχανική, ακόμα και για πόσιμη χρήση.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης πρόσθετα για τη συντήρηση κλειστών δικτύων. Η γκάμα των προσθέτων περιλαμβάνει:

  • Αντικαθαλατωτικά
  • Αντιδιαβρωτικά
  • Καθαριστικά- Διασπαρτικά
  • Πρόσθετα συντήρησης