ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καταπολέμηση του βακτηρίου της Νόσου των Λεγεωνάριων (Legionella)

Καταπολέμηση του βακτηρίου της Νόσου των Λεγεωνάριων (Legionella)

Το βακτήριο της legionella αναπτύσεται σε δίκτυα νερού και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Για την αντιμετώπισή του εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές εκ των οποίων οι πιο διαδεδομένες είναι η υπερχλωρίωση του δικτύου με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (υγρού χλωρίου) και τα θερμικά σοκ των δικτύων.


Και οι δύο αυτές διαδεδομένες τεχνικές έχουν μειονεκτήματα όπως:

Το βακτήριο της legionella δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την συνήθη χλωρίωση του πόσιμου νερού από τον εκάστοτε πάροχο, διότι το χλώριο δεν έχει την δυνατότητα να διεισδύσει και να αποδομήσει τα βιοφιλμ κάτω από τα οποία αναπτύσεται το βακτήριο της legionella. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπερχλωρίωση του δικτύου ώστε να διασπαστούν τα βιοφίλμ, η οποία οδηγεί σε προβλήματα όπως:

 • Ακαταλληλότητα του νερού για πόσιμη χρήση
 • Διάβρωση σωληνώσεων
 • Επανεμφάνιση του βακτηρίου λόγω μη αποδόμησης του βιοφίλμ
 • Διαβρώσεις

Τα θερμικά σοκ επίσης δεν έχουν δράση έναντι του βιοφίλμ. Τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω των θερμικών σοκ είναι τα εξής:

 • Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού του δικτύου
 • Επικαθήσεις αλάτων
 • Επανεμφάνιση του βακτηρίου λόγω των επικαθήσεων και της μη αποδόμησης του βιοφίλμ

Η Redox Hellas προσφέρει την πιο αποδοτική λύση για την αντιμετώπιση της legionella με την χρήση του σταθεροποιημένου υγρού διοξειδίου του χλωρίου. Το διοξείδιο του χλωρίου προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα έναντι των διαδεδομένων τεχνικών όπως:

 • Διατήρηση των ορίων ποσιμότητας του νερού
 • Αποδόμηση του βιοφίλμ και πλήρη απαλλαγή του φαινομένου ανάπτυξης του βακτηρίου
 • Δρα και στα ζεστά και στα κρύα δίκτυα
 • Μείωση κόστους συντήρησης του δικτύου λόγω διαβρώσεων και επικαθήσεων αλάτων