ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συστήματα φίλτρανσης

Η RedoxHellas προμηθεύει συστήματα φίλτρανσης νερού για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:

Επεξεργασία Βιομηχανικού Νερού (απομάκρυνση αιωρούμενων, αποσιδήρωση, προσρόφηση ελαιωδών, απόσμηση κλπ)
Τριτοβάθμια επεξεργασία βιολογικών καθαρισμών
Επεξεργασία πόσιμου νερού
Πισίνες
Παγομηχανές
Καφεδομηχανές
Οικιακά φίλτρα

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Redox Hellas αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση του εκάστοτε φίλτρου ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής, καθιστώντας το νερό ασφαλές και σύμφωνο με τη νομοθεσία.

Συστήματα δοσομέτρησης – ροομέτρησης

Για την ορθή δοσολόγηση των χημικών προσθέτων σε κάθε εφαρμογή χημικών η Redox Hellas προμηθεύει αυτόματα συστήματα δοσομέτρησης. Τα αυτόματα συστήματα δοσομέτρησης αποτελούνται από μια δοσομετρική αντλία, η οποία μπορεί να λάβει παλμικό σήμα από μετρητή νερού, και από τον αντίστοιχο παλμικό μετρητή ροής ο οποίος εγκαθίστανται στο σημείο όπου θέλουμε να δοσολογήσουμε το χημικό πρόσθετο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δοσολογείται η κατάλληλη ποσότητα χημικού προσθέτου, ανάλογα με το νερό που εισέρχεται στο εκάστοτε δίκτυο, βελτιστοποιώντας την απόδοση της [...]

Αποσκληρυντές

Οι επικαθήσεις σκληρών αλάτων στις μεταλλικές επιφάνειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην απόδοση των εναλλακτών και τη γενικότερη λειτουργία του εξοπλισμού. Για την αφαίρεση των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου που δημιουργούν τέτοιου είδους επικαθίσεις, η Redox Hellas προμηθεύει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποσκλήρυνση του νερού.
Οι αποσκληρυντές που διαθέτουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Βιομηχανία, σε Ξενοδοχεία, αλλά και κατοικίες.
Το πληρωτικό υλικό (ρητίνη) των αποσκληρυντών, αναγεννάται αυτόματα με τη χρήση κορεσμένου διαλύματος άλατος. Η αναγέννηση μπορεί να γίνεται είτε χρονικά είτε [...]

Αντίστροφες Ωσμώσεις

Για την παραγωγή υπερκάθαρου νερού η Redox Hellas προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ολοκληρωμένα συστήματα αντίστροφης όσμωσης διαφόρων δυναμικοτήτων για θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Redox Hellas θα συλλέξει τα τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον σωστό σχεδιασμό του συστήματος αντίστροφης όσμωσης και θα πραγματοποιήσει τον κατάλληλο σχεδιασμό για την εύρυθμη και πολυετή λειτουργία του συστήματος.  

Εξοπλισμός πισίνας (panels, αντλίες, φίλτρα, συστήματα δοσομέτρησης, πολυεστερικές πισίνες, SPA, αντλίες θερμότητας)

Η Redox Hellas διαθέτει μία ευρεία γκάμα εξοπλισμού πισίνας, όπως: Αμμόφιλτρα, Αντλίες ανακυκλοφορίας, Φώτα πισίνας, Λάμπες UV, Χλωριωτές, Δοσομετρικές αντλίες, Συστήματα ηλεκτρόλυσης, Συστήματα αυτόματης δοσολόγησης απολυμαντικών, Αντλίες θερμότητας, Ρομπότ καθαρισμού πισίνας, Σωλήνες, βάνες κλπ, Ηλεκτρολογικούς πίνακες για μηχανοστάσια πισίνας, Panels μεταλλικά για κατασκευή πισίνας και Panels inoblock για κατασκευή πισίνας. Επιπροσθέτως η Redox Hellas σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, προμηθεύει την Ελληνική αγορά με πολυεστερικές πισίνες και Spa ανάλογα με την ζήτησή σας.

Λιποσυλλέκτες

Η Redox Hellas προμηθεύει με λιποσυλλέκτες διαφόρων χωρητικοτήτων την Ελληνική αγορά. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Redox Hellas αναλαμβάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό του λιποσυλλέκτη με σκοπό την ορθή λειτουργία του συστήματος και την απομάκρυνση των λιπών ώστε το λύμα που θα οδηγείται στο αποχετευτικό δίκτυο να είναι εντός ορίων σε λιπαρά.

Βιολογικοί καθαρισμοί

Η Redox Hellas αναλαμβάνει τον σχεδιασμό βιολογικών καθαρισμών ανάλογα με τις ανάγκες σας και τα όρια εκροής του κάθε αποδέκτη.
Τα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας μπορούν να κατασκευαστούν στο έργο ή να αποσταλούν προσυναρμολογημένα (compact μονάδες), σε containers ή σε πλαστικές δεξαμενές.
Οι προσυναρμολογημένες μονάδες είναι εύκολες στην εγκατάσταση, πιστοποιημένες από εργαστήρια για το αποτέλεσμα της εκροής αλλά και την ποιότητα κατασκευής τους. Η επιφάνεια που καταλαμβάνουν είναι η μικρότερη δυνατή και η ενέργεια που καταναλώνουν πολύ χαμηλή.
Οι Βιολογικοί μας μπορούν να [...]