ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Προϊόν Description

Η Redox Hellas προμηθεύει με λιποσυλλέκτες διαφόρων χωρητικοτήτων την Ελληνική αγορά. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Redox Hellas αναλαμβάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό του λιποσυλλέκτη με σκοπό την ορθή λειτουργία του συστήματος και την απομάκρυνση των λιπών ώστε το λύμα που θα οδηγείται στο αποχετευτικό δίκτυο να είναι εντός ορίων σε λιπαρά.