ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση δικτύων Νερού

Επεξεργασία νερού Δικτύων

Σύγχρονα νοσοκομεία, ξενοδοχεία και συγκροτήματα γραφείων εξαρτώνται από ένα πολύπλοκο δίκτυο συστημάτων νερού, το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί να υπολειτουργήσει, να καταστραφεί ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Στις μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις, η ελλιπής συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο δίκτυο νερού, άλατα ή ακόμα και μικροβιακά φορτία, καθιστώντας τα επικίνδυνα τόσο για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων όσο και για την υγεία του ανθρωπίνου δυναμικού.

Αναλυτικότερα, η ελλιπής συντήρηση του δικτύου μπορεί να οδηγήσει στα παρακάτω:

 • Καταστροφή του δικτύου αλλά και των συστημάτων ζημιώνοντας έτσι με χιλιάδες ευρώ τις εταιρείες για την επισκευή αυτών
 • Αυξημένες ενεργειακές δαπάνες λόγω μειωμένης απόδοσης του δικτύου
 • Προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του κτιρίου
 • Εμφάνιση της νόσου των Λεγεωνάριων (Legionella) στο δίκτυο
 • Εμφάνιση οσμών σε κουζίνες και τουαλέτες

Στη Redox Hellas προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων επεξεργασίας νερού και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να κρατήσουν τις υπηρεσίες του κτιρίου σας σε αδιάκοπτη, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία.

Για την επεξεργασία των δικτύων νερού προσφέρουμε:

 • Χημικά πρόσθετα κλειστών δικτύων
 • Υπηρεσίες απολύμανσης δικτύων
 • Υπηρεσίες χημικών καθαρισμών
 • Διοξείδιο του χλωρίου ως απολυμαντικό μέσο
 • Αποσκληρυντές νερού
 • Εξοπλισμός επεξεργασίας νερού
 • Δοσομετρικά συστήματα
 • Χημικά πρόσθετα Πύργων ψύξης
 • Υπηρεσίες αντιμετώπισης του βακτηρίου της Legionella
 • Χημικές αναλύσεις
 • Εκπαίδευση προσωπικού