ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση Πύργων Ψύξης

Επεξεργασία νερού Πύργου Ψύξης

Χωρίς την αποτελεσματική επεξεργασία του νερού σε έναν πύργο ψύξης μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα επικαθήσεων σκληρών αλάτων, διαβρώσεων και μικροβιακής ανάπτυξης, καθώς υπό τις συνθήκες λειτουργίας του Πύργου, ευνοείται η ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων, όπως αυτών που προκαλούν την θανατηφόρο νόσο των λεγεωνάριων (Legionella).

Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα, μειώνει τον χρόνο ζωής των μηχανημάτων και καθιστά τη λειτουργία του συστήματος αναξιόπιστη και μη ασφαλή. Ο πλημμελής έλεγχος μπορεί επίσης να αυξήσει δραματικά τα κόστη λόγω σπατάλης ενέργειας, χημικών και τελών ύδρευσης.

Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, στην Redox Hellas έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για τους πύργους ψύξης, με σκοπό την αδιάκοπτη, αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομική λειτουργία αυτών.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

  • Ανάλυση ρίσκου για την νόσο της Legionella
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Αποσκληρυντές νερού
  • Χημικά προγράμματα προστασίας
  • Έλεγχος μικροβιακού φορτίου
  • Απολύμανση και χημικός καθαρισμός δικτύων

Σκοπός των προγραμμάτων μας είναι να ελλατώσουμε  σημαντικά το ετήσιο κόστος λειτουργίας των συστημάτων των πελατών μας.

Βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία νερού πύργων ψύξης 

Ο σκοπός ενός προγράμματος κατεργασίας νερού στους πύργους ψύξης είναι ουσιαστικά τριπλός:

  • Η προστασία του συστήματος από τη διάβρωση.
  • Ο έλεγχος του σχηματισμού αλάτων και λοιπών ρύπων οι οποίοι θα μειώσουν την αποδοτικότητα ψύξης.
  • Ο έλεγχος της ανάπτυξης επιβλαβών μικροβίων, όπως το βακτήριο της Legionella.

Τα ανωτέρω προβλήματα αυτά είναι αλληλένδετα και συνεπώς είναι απαραίτητο το πρόγραμμα κατεργασίας να τα αντιμετωπίζει όλα ταυτόχρονα.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χημικά πρόσθετα δικτύων ψύξης.