ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απολύμανση δικτύων πόσιμου νερού

Επεξεργασία νερού Κλειστών Δικτύων

Η Redox Hellas προμηθεύει μια μεγάλη γκάμα υψηλής ποιότητας χημικά προϊόντα επεξεργασίας νερού για όλους τους τύπους των κλειστών κυκλωμάτων θέρμανσης και ψύξης. Τα κλειστά κυκλώματα είναι ένας βολικός τρόπος για τη θέρμανση ή την ψύξη των οικοδομικών ή βιομηχανικών συστημάτων.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η πρόθεση των κλειστών κυκλωμάτων είναι γενικά να διατηρούν το ίδιο νερό στο σύστημα για αόριστο χρονικό διάστημα. Χωρίς τη χρήση αποτελεσματικών προϊόντων επεξεργασίας νερού (αντικαθαλατωτικά – αντιδιαβρωτικά), μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα όπως αλλοιώσεις των βαλβίδων ροής, δυσκολίες στη μεταφορά θερμότητας στο δίκτυο ή ακόμα και εμφάνιση ψευδομονάδων.


Για να ξεπεραστούν αυτά τα πολλά πιθανά προβλήματα έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά από οικονομικά και αποδοτικά προϊόντα (αναστολείς διάβρωσης, αντικαθαλατωτικά, αλγεοκτόνα) τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για κλειστά συστήματα . Αν το σύστημά σας έχει ήδη υποφέρει εξαιτίας της ανεπαρκούς συντήρησης, μπορούμε να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα αποκαταστήσουν πλήρως την ομαλή λειτουργία του κυκλώματος.

Χημικά και υπηρεσίες

Κάθε χημικό επεξεργασίας του νερού είναι μόνο τόσο καλό όσο η υπηρεσία που το συνοδεύει. Τα προϊόντα που εμπορευόμαστε είναι δοκιμασμένα στις προδιαγραφές του δικτύου σας.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χημικά πρόσθετα κλειστών δικτύων.