ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καλύτερη εφαρμογή χημικών προσθέτων σε βιομηχανίες χάρτου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καλύτερη εφαρμογή χημικών προσθέτων σε βιομηχανίες χάρτου

Το εξιδεικευμένο προσωπικό της Redox Hellas, σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις βιομηχανίες χάρτου στα Βαλκάνια. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσβλέπουν στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω τις ευρείας γκάμας των ειδικευμένων χημικών προσθέτων που εφαρμόζουμε.