ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και κατασκευή R.O

Αντίστροφη όσμωση

Το κάθε σύστημα αντίστροφης όσμωσης είναι ευάλωτο σε συνθήκες που δημιουργούν επικαθήσεις αλάτων στις επιφάνειες των μεμβρανών καθώς και οργανικών επικαθήσεων, λόγω του πιθανού βεβαρυμένου μικροβιακού φορτίου του προς επεξεργασία νερού. H επιβάρυνση αυτή μειώνει την αποδοτικότητα του συστήματος και τον χρόνο ζωής των μεμβρανών και οδηγεί σε υψηλά κόστη συντήρησης.

Για την προεπεξεργασία του νερού που οδηγείται σε μια μονάδα αντίστροφης η Redox Hellas προσφέρει τα κατάλληλα χημικά πρόσθετα και εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη προστασία των μεμβρανών.


Αναλυτικότερα προσφέρουμε:

  • Αντικαθαλατωτικά πρόσθετα
  • Ειδικά, μη οξειδωτικά μικροβιοκτόνα
  • Ενεργό άνθρακα
  • Λάμπες UV
  • Χημικά για την αποχλωρίωση
  • Χημικά για τον χημικό καθαρισμό των μεμβρανών