ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προϊόν Description

Για την ορθή δοσολόγηση των χημικών προσθέτων σε κάθε εφαρμογή χημικών η Redox Hellas προμηθεύει αυτόματα συστήματα δοσομέτρησης. Τα αυτόματα συστήματα δοσομέτρησης αποτελούνται από μια δοσομετρική αντλία, η οποία μπορεί να λάβει παλμικό σήμα από μετρητή νερού, και από τον αντίστοιχο παλμικό μετρητή ροής ο οποίος εγκαθίστανται στο σημείο όπου θέλουμε να δοσολογήσουμε το χημικό πρόσθετο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δοσολογείται η κατάλληλη ποσότητα χημικού προσθέτου, ανάλογα με το νερό που εισέρχεται στο εκάστοτε δίκτυο, βελτιστοποιώντας την απόδοση της εκάστοτε εφαρμογής. 

Επιπροσθέτως η Redox Hellas αναλαμβάνει την συναρμολόγηση ειδικών δοσομετρικών skid για την δοσολόγηση χημικών προσθέτων ανά περίπτωση εφαρμογής και εγκατάστασης.