ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

Προϊόν Description

Οι επικαθήσεις σκληρών αλάτων στις μεταλλικές επιφάνειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην απόδοση των εναλλακτών και τη γενικότερη λειτουργία του εξοπλισμού. Για την αφαίρεση των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου που δημιουργούν τέτοιου είδους επικαθίσεις, η Redox Hellas προμηθεύει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποσκλήρυνση του νερού.

Οι αποσκληρυντές που διαθέτουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Βιομηχανία, σε Ξενοδοχεία, αλλά και κατοικίες.

Το πληρωτικό υλικό (ρητίνη) των αποσκληρυντών, αναγεννάται αυτόματα με τη χρήση κορεσμένου διαλύματος άλατος. Η αναγέννηση μπορεί να γίνεται είτε χρονικά είτε ογκομετρικά βάσει των κυβικών του νερού που επεξεργαστήκαν.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της RedoxHellas σχεδιάζει το κατάλληλο σύστημα αποσκλήρυνσης ικανοποιώντας τις ανάγκες σας.