ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Προϊόν Description

Η Redox Hellas αναλαμβάνει τον σχεδιασμό βιολογικών καθαρισμών ανάλογα με τις ανάγκες σας και τα όρια εκροής του κάθε αποδέκτη.

Τα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας μπορούν να κατασκευαστούν στο έργο ή να αποσταλούν προσυναρμολογημένα (compact μονάδες), σε containers ή σε πλαστικές δεξαμενές.
Οι προσυναρμολογημένες μονάδες είναι εύκολες στην εγκατάσταση, πιστοποιημένες από εργαστήρια για το αποτέλεσμα της εκροής αλλά και την ποιότητα κατασκευής τους. Η επιφάνεια που καταλαμβάνουν είναι η μικρότερη δυνατή και η ενέργεια που καταναλώνουν πολύ χαμηλή.

Οι Βιολογικοί μας μπορούν να επεξεργαστούν λύματα όπως:
Αστικά από: Κατοικίες, Ξενοδοχεία, Σχολεία, Στρατόπεδα, Camping κλπ
Βιομηχανικά από: Τυροκομεία, Χαρτοποιίες, Βιομηχανίες Τροφίμων κλπ

Η επεξεργασμένη εκροή των βιολογικών καθαρισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση, για καζανάκια ή σε οποιονδήποτε αποδέκτη.

Ο σχεδιασμός του συστήματος βιολογικού καθαρισμού γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της Redox Hellas με γνώμονα πάντα την ορθή επεξεργασία του εκάστοτε λύματος με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.