ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗ

Προϊόν Description

Η ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών οδηγούν στην ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σε αποχετευτικά δίκτυα κτηρίων.

Η Redox Hellas έχει μια ευρεία γκάμα αποσμητικών με την εμπορική ονομασία Biotrol και Microdor, για την αντιμετώπιση του συνόλου των οσμών από όπου και αν προέρχονται δρώντας είτε επικαλυπτικά είτε αντιδρώντας απευθείας με τις ενώσεις που δημιουργούν τη δυσάρεστη οσμή.

Τα αποσμητικά μπορούν να εξουδετερώσουν οσμές από βιολογικούς καθαρισμούς, αποχετευτικά δίκτυα κτηρίων, λιποσυλλέκτες, σιφώνια, σηπτικούς βόθρους κτλ.

Η βάση των προϊόντων μπορεί να είναι ενζυμικήείτε και χημική ανάλογα με την εφαρμογή.

Με ψεκασμό τα αποσμητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση οσμών που προέρχονται από στερεά απόβλητα, βρίσκοντας έτσι εφαρμογή σε ΧΥΤΑ, σε κάδους δήμων κ.α