ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΠΟΔΙΑΣΠΑΣΗ

Προϊόν Description

Η Redox Hellas διαθέτει ένζυμα για την διάσπαση των λιπών τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στα αποχετευτικά δίκτυα των κουζινών εστιατορίων, σε λιποσυλλέκτες και στην προκατεργασία των μονάδων βιολογικών καθαρισμών.