Προϊόντα - Χημικά για την καταπολέμηση της Νόσου των Λεγεωνάριων (Σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου)

Προϊόν Description

H καταπολέμηση του βακτηρίου της Legionella είναι υψίστης σημασίας σε κτηριακές εγκαταστάσεις όπως σε ξενοδοχεία και σε νοσοκομεία καθώς και στους Πύργους Ψύξης βιομηχανίας.

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Γερμανικό οίκο Cealin διαθέτει στην Ελληνική αγορά σταθεροποιημένο υγρό διοξείδιο του χλωρίου το οποίο δεν χρειάζεται να παραχθεί online από generator και δοσολογείται απ’ ευθείας στο δίκτυο που χρήζει προστασίας.

Επιπροσθέτως η Redox Hellas διαθέτει:

  • Γεννήτριες διοξειδίου του χλωρίου
  • Μη οξειδωτικά μικροβιοκτόνα για τους Πύργους Ψύξης