ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΩΣΜΩΣΕΙΣ

Προϊόν Description

Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού, η RedoxHellas προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ολοκληρωμένα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης διαφόρων δυναμικοτήτων για θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου νερού καταναλώνοντας την ελάχιστη ενέργεια.

Τα συγκροτήματα μπορούν να συναρμολογηθούν στο έργο ή να αποσταλούν προσυναρμολογημένα μέσα σε containers.

Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξειδικευμένες εφαρμογές στη βιομηχανία ή ως πόσιμο σε οικισμούς και ξενοδοχεία.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της RedoxHellas θα συλλέξει τα τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον σωστό σχεδιασμό του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης και θα πραγματοποιήσει τον κατάλληλο σχεδιασμό για την εύρυθμη και πολυετή λειτουργία του συστήματος.