ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Προϊόν Description

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR, διαθέτει υψηλής ποιότητας χημικά πρόσθετα για την προστασία των Λεβήτων και των Aτμογεννητριών βιομηχανικών μονάδων.

Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

  • Αντικαθαλατωτικά
  • Αντιδιαβρωτικά
  • Δεσμευτικά οξυγόνου
  • Διασπαρτικά
  • Αντιαφριστικά
  • Ρυθμιστές pH
  • Χημικά πρόσθετα για χημικούς καθαρισμούς με αναστολείς διάβρωσης