ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ

Προϊόν Description

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR στην περιοχή των Βαλκανίων, διαθέτει εξειδικευμένα χημικά πρόσθετα για την προστασία των κλειστών δικτύων ψύξης και θέρμανσης. Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

  • Αντικαθαλατωτικά
  • Αντιδιαβρωτικά
  • Σταθεροποιημένα οξέα για τον χημικό καθαρισμό των κλειστών δικτύων