ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

Προϊόν Description

Η Redox Hellas σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο NCR στην περιοχή των Βαλκανίων, διαθέτει εξειδικευμένα χημικά πρόσθετα για την προστασία των δικτύων ψύξης βιομηχανικών μονάδων. Αναλυτικότερα η Redox Hellas διαθέτει:

  • Αντικαθαλατωτικά
  • Αντιδιαβρωτικά
  • Μικροβιοκτόνα
  • Διασπαρτικά
  • Σταθεροποιημένα οξέα για τον χημικό καθαρισμό των Πύργων Ψύξης