ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ/SPA

Προϊόν Description

Η Redox Hellas διαθέτει την πλήρη γκάμα προιόντων για την απολύμανση και την ορθή λειτουργία της πισίνας και του Spa. Ενδεικτικά διαθέτουμε:

  • Χλώριο αργής διάλυσης σε ταμπλέτες και κόκκους (τριχλωρο 90)
  • Χλώριο γρήγορης διάλυσης σε κόκκους (διχλωρο 56)
  • Υγρό χλώριο
  • Υγρό διοξείδιο του χλωρίου
  • Ταμπλέτες Βρωμίου
  • pH plus/ pH minus
  • Ενεργό οξυγόνο
  • Αλγεοκτόνα
  • Κροκιδωτικά
  • Spa kit για την εξαμηνιαία συντήρηση των Spa