ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων (Legionella);

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων (Legionella);

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων (Legionella);

Το βακτηρίδιο της Λεγεωνελλα βρίσκεται σε μικρές συγκεντρώσεις μέσα στους φυσικούς υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια, ακόμη και θάλασσα), σπανιότερα στο έδαφος και στις συγκεντρώσεις αυτές δεν αποτελεί συνήθως κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Κατά την συλλογή και διανομή του (δεξαμενές, θερμαντήρες νερού, δίκτυα σωληνώσεων) είναι πιθανόν να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για τον πολλαπλασιασμό του οδηγώντας τις αρχικά ακίνδυνες συγκεντρώσεις του σε πολύ αυξημένες και επικίνδυνες για τον άνθρωπο αποικίες.

Οι τρεις παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του είναι:

Θερμοκρασία:

Θερμοκρασίες μεταξύ 20C – 42C με ιδανική εκείνη των 35C. Η Λεγιονέλλα δεν πολλαπλασιάζεται κάτω από τους 20C (γι’ αυτό και συνήθως δεν ανιχνεύεται στο κρύο νερό όταν η εγκατάσταση είναι σωστή) και εξοντώνεται πάνω από του 45C, λογαριθμικά.

Τροφή:

Το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλα τρέφεται από άλλα βακτήρια που επίσης υπάρχουν με φυσικό τρόπο στο νερό καθώς και από αμοιβάδες, πρωτόζωα, και ότι μπορεί να συνθέσει ή να περιέχει το βιοφίλμ που έχει σημιουργηθεί στο εσωτερικό των σωληνώσεων ή δεξαμενών.

Στασιμότητα:

Η Λεγιονέλα χρειάζεται ένα σταθερό περιβάλλον για να πολλαπλασιαστεί. Μια συνεχής ροή δεν θα επέτρεπε στις αποικίες να φτάσουν σε επικίνδυνα όρια ακόμη και αν οι παραπάνω συνθήκες ικανοποιούνταν. Μεγάλοι αποταμιευτήρες νερού, θερμαντήρες και “νεκρά” σημεία σε δίκτυα εξασφαλίζουν αυτόν τον παράγοντα.

Εξαιρετικά ανθεκτική, μπορεί να παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση και όταν συντελεστούν οι παραπάνω τρεις παράγοντες να ξεκινήσει τον πολλαπλασιασμό της, διπλασιάζοντας τον αριθμό της κάθε περίπου δυο ώρες. Τα μέρη που μπορεί να “κρυφτεί” είναι αόρατα με γυμνό μάτι και είναι οι επικαθίσεις ασβεστίου (άλατα), η σκουριά και η γλίτσα.

Η νόσος αυτή είναι μια πολύ σοβαρή μορφής πνευμονία με ποσοστό θνησιμότητας γύρω στο 15% σε υγιεί άτομα και γύρω στο 40% σε ειδικές ομάδες (βρέφη, ηλικιωμένους, άτομα με ανοσοκαταστολή, μανιώδης καπνιστές κ.α.). Έχει χρόνο επώασης 2-10 ημέρες και τα συμπτώματα εκδηλώνονται περίπου 3-6 ημέρες μετά την έκθεση.

Το βακτηρίδιο legionella προσβάλλει τον άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής οδούΤο βακτηρίδιο αυτό προσβάλλει τον άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής οδού. Απο μόνο του δεν μπορεί να μεταφερθεί και γι’ αυτό χρησιμοποιεί εκνεφώματα ή μικροσταγονίδια ως “κάψουλες” μεταφοράς. Σημεία που παράγονται τέτοια σταγονίδια είναι τα ντουζ, τα συντριβάνια, τα ενυδρεία, οι πισίνες, τα σπα, θεραπευτικοί υγραντες, υγραντές χώρου και κατεξοχήν οι πύργοι ψύξης. Με την εισπνοή εγκαθίσταται στο βάθος των πνευμόνων και εκεί αρχίζει την καταστρεπτική δράση του τρεφόμενο με μακροφάγα και επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα όπου και αναπαράγεται. Η Λεγεωνέλλα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και λόγω της φύσης της δεν μπορεί να εισβάλει στον οργανισμό μέσω του νερού ή της τροφής (αναζητά κοιλότητες που υπάρχουν στους πνεύμονες όχι όμως στο στομάχι).

Τους παραπάνω παθογόνους μικροοργανισμούς τους συναντάμε κυρίως σε:

 • Συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης
 • Συστήματα κλιματισμού
 • Ντουζιέρες
 • Πύργους ψύξης και άλλα συστήματα με ψεκασμό νερού
 • Πισίνες περιδίνησης (whirlpools)

Εκτός του νερού, που εξυπηρετεί την εξάπλωση των διαφόρων ειδών λεγιονέλας, άλλα στοιχεία που βοηθούν την εξάπλωσή τους είναι τα βιοφιλμ από άλγη, που υπάρχουν σε κάθε σωλήνωση ή αγωγό και στα τοιχώματα των δεξαμενών, όπως και η δημιουργία κάθε είδους ιζηματοειδούς στρωμάτωσης (αλάτων κτλ.), που αποτελεί εστία συσσώρευσης των παραπάνω βακτηρίων. Τα παραπάνω οδηγούν σε απώλειες ενέργειας του δικτύου σε ποσοστό 30%.

Το ζήτημα της προφύλαξης από τη νόσο των λεγεωναρίων, αντιμετωπίζεται με την προσθήκη στο δίκτυο του νερού του DUOZON L100, ενός πατενταρισμένου Γερμανικού προϊόντος με βάση το σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου.

Οι συνηθισμένες μέθοδοι για την καταπολέμηση των διαφόρων ειδών λεγεωνέλλας εμφανίζουν σοβαρά μειονεκτήματα:

Θερμικό Σοκ

 1. Δεν μπορεί να εφαρμοσθεί κατά τη συνεχόμενη περισυλλογή νερού
 2. Με την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου δεν καλύπτονται οι αγωγοί τελικών χρηστών, που δεν έχουν καμία επαφή με την κυκλοφορία του θερμού νερού
 3. Υψηλό κόστος ενέργειας και κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού
 4. Κίνδυνος ζεματισμού στη φάση υψηλής θέρμανσης
 5. Καταπόνηση δικτύου/Αύξηση πιέσεων σε φίλτρα και σωλήνες
 6. Διάβρωση μεταλλικών επιφανειών
 7. Δημιουργία επικαθήσεων και ιζημάτων στις σωληνώσεις
 8. Μείωση αποτελεσματικότητας χημικών προσθέτων
 9. Υπερθέρμανση Η/Μ εξοπλισμού
 10. Κατανάλωση εργατοωρών

Αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία

 1. Επικουρικό μέτρο, διότι πέραν των απαιτήσεων για την καθαρότητα του νερού, η παραπάνω μέθοδος είναι αποτελεσματική μόνο σε σχέση με ορισμένα ζητήματα και δεν έχει επιβραδυντική δράση. Μία προσωρινή απολύμανση με χημικά προϊόντα θεωρείται πάντα απαραίτητη
 2. Κατανάλωση εργατοωρών

Οι συνηθισμένες μέθοδοι για την καταπολέμηση των διαφόρων ειδών λεγεωνέλλας εμφανίζουν σοβαρά μειονεκτήματαΧλωρίωση

 1. Μπορεί να δημιουργήσει καρκινογόνα παράγωγα
 2. Υπάρχει δυσκολία στη διατήρηση χλωρίου στο ζεστό νερό
 3. Είναι διαβρωτικό σε υψηλές συγκεντρώσεις
 4. Δυσκολία αποχλωρίωσης
 5. Είναι συνάρτηση του ΡΗ
 6. Κατανάλωση εργατοωρών

Σε όλες αυτές τις μεθόδους, τα βιοφίλμ άλγεων, που είναι υπεύθυνα για την επανεμφάνιση των βακτηρίων στις σωληνώσεις και στα τοιχώματα των δεξαμενών, δεν καταστρέφονται.


Η Redox Hellas, με τη χρήση του απολυμαντικού μέσου Duozon L100 προσφέρει μια αποτελεσματική και συνάμα οικονομική λύση στην καταπολέμηση της λεγεωνέλλας. Η δράση του απολυμαντικού μέσου βασίζεται στη χρήση σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου.

Το απλό διοξείδιο του χλωρίου έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα σε σχέση με το DUOZON L100:

 • Είναι προϊόν ανάμιξης 2 προϊόντων το οποίο αποτελεί εκρηκτικό μείγμα
 • Υπάρχει Ανάγκη ισόποσης δόσης στο νερό
 • Χρειάζεται συχνό καθάρισμα βαλβίδας έγχυσης σε σκληρό νερό
 • Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και Η/Μ εξοπλισμός

Share this post